Status prawny szkoły

Status prawny Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach

 

Zespół Szkół nr 7 jest jednostką prowadzoną przez Gminę Katowice.

  • Gmina dysponuje majątkiem szkoły oraz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem miasta Katowice.
  • Zespół Szkół nr 7 dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.
  • Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.
  • Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.
  • Szkoła działa w oparciu o ustawę o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty) i Kartę Nauczyciela.
  • Zespół Szkół nr 7 posiada Statut Szkoły.

 

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 30.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 30.10.2012
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik