Informacje o kontrolach

2014

1. 10.03.2014 – Ewaluacja zewnętrzna problemowa – ustalenie harmonogramu.

2. 17-21.03.2014 – Ewaluacja zewnętrzna problemowa – część badawacza

3. 24-26.03.2014 – Ewaluacja zewnętrzna problemowa – część badawcza

4. 10.04.2014-  Ewaluacja zewnętrzna problemowa – podsumowanie

5. 21.05.2014 – Ocena pracy dyrektora – Uwag nie wniesiono

6. 22-23.05.2014-  Ocena pracy dyrektora – Uwag nie wniesiono

7.18.09.2014 – Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły

29.12.2014 r. – Kuratorium Oświaty – Zebranie informacji o szkole w związku z tworzeniem interaktywnej mapy szkół zawodowych w Polsce.

2015

24.08.2015 r. – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach – Ocena stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2015/2016.

2016
29.01.2016 r. – Urząd Miasta Katowice Wydział Edukacji – Kontrola mająca na celu sprawdzenie informacji zawartych w piśmie z dnia 19.01.2015 r.

23.03.2016 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – Zgodność z przepisami prawa przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych.

25.08.2016 r. – Urząd Miasta Katowice Wydział Edukacji – Kontrola mająca na celu sprawdzenie dyscypliny pracy pracowników administracji i obsługi.

22.09.2016 r. – Urząd Miasta Katowice Wydział Edukacji – Kontrola mająca na celu sprawdzenie czasu pracy psychologa szkolnego.

26. 09.2016 r. – Infonet-Projekt –  audyt oprogramowania „Szkoła w chmurze”.

3.10.2016 r. – Państwowa Inspekcji Pracy – Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy – czas pracy

 

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 01.10.2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 10.11.2016
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik