Status prawny szkoły

Status prawny Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach

 

Zespół Szkół nr 7 jest jednostką prowadzoną przez Gminę Katowice.

  • Gmina dysponuje majątkiem szkoły oraz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem miasta Katowice.
  • Zespół Szkół nr 7 dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.
  • Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.
  • Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.
  • Szkoła działa w oparciu o ustawę o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197 z późn. zm.), Kartę Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.. zm.) i Ustawy „Prawo oświatowe” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 z późn. zm)
  • Zespół Szkół nr 7 posiada Statut Szkoły.

 

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 30.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 21.01.2020
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik