Majątek szkoły

Majątek Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Szkoła jest utrzymywana ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej.

MAJĄTEK SZKOŁY

Szkoła jest jednostką samofinansującą, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.

Majątek szkoły 31.12.2021 r

 1. Budynki, lokale 394.966,04
 2. Obiekty inż. lądowej 192.579,36
 3. Urządzenia techniczne 74.400,96
 4. Pozostałe środki trwałe 800.584,82
 5. Wartości niematerialne i prawne 6682,04
 6. Księgozbiór 90.356,62

Majątek szkoły 31.12.2020 r

 1. Budynki, lokale 394.966,04
 2. Obiekty inż. lądowej 192.579,36
 3. Urządzenia techniczne 74.400,96
 4. Pozostałe środki trwałe 801.136,27
 5. Wartości niematerialne i prawne 6682,04
 6. Księgozbiór 89.720,93

Majątek szkoły 31.12.2019 r.

 1. Budynki, lokale 394.966,04
 2. Obiekty inż. lądowej 192.579,36
 3. Urządzenia techniczne 62.838,96
 4. Środki trwałe w budowie – Inwestycje 11.562,00
 5. Pozostałe środki trwałe 784.066,75
 6. Wartości niematerialne i prawne 6293,04
 7. Księgozbiór 83.785,80

Majątek szkoły 31.12.2018 r.

1. Budynki, lokale 394 966,04,
2. Obiekty inż. lądowej. 192 579,36,
3. Maszyny 10 057,91,
4. Urz. tech 62 838,96,

5. Pozostałe śr. trwałe 662 888,70
6. Księgozbiór 83 794,79,
7. Wartości niem. 14 605,28,

 

Majątek szkoły 31.12.2017

1. Budynki, lokale 394966,04, umorzenie 336875,21
2. Obiekty inż. lądowej. 192579,36, umorzenie 156279,52
3. Maszyny 10 057,91, umorzenie 10057,91
4. Urz. tech 62 838,96, umorzenie 40294,61

5. Pozostałe śr. trwałe 633522,50, umorzenie 633522,0
6. Księgozbiór 78 811,83, umorzenie 78 811,83
7. Wartości niem. 14 605,28, umorzenie 14 605,28

 

Majątek szkoły 31.12.2016

1. Budynki, lokale 394 966,04, umorzenie 327 001,06
2. Obiekty inż. lądowej. 192 579,36, umorzenie 154 130,21
3. Maszyny 10 057,91, umorzenie 10057,91
4. Urz. tech 62 838,96, umorzenie 34010,72
5. Poz śr. trwałe 601 516,94, umorzenie 601 516,94
6. Księgozbiór 78 811,83, umorzenie 78 811,83
7. Wartości niem. 14 605,28, umorzenie 14 605,28

 

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 30.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 01.03.2022
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik