Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska

Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach zatrudni od 01.09.2020 r. nauczyciela do nauki przedmiotów w zawodzie technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych w wymiarze pełnego etatu, nauczyciela języka polskiego w wymiarze pełnego etatu oraz nauczyciela do nauki przedmiotów zawodowych w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym w niepełnym wymiarze godzin.

Zgłaszanie ofert i przesłanie cv na adres mailowy: kadry@zs7.katowice.pl do dnia 30.06.2020 r.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 322540626

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 17.02.2020
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 10.06.2020
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik