Nauczyciele

mgr Romana Musialik Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, wos

mgr Zbigniew Stolarczyk pełni  społeczną funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, przedmioty zawodowe

mgr Anna Matlok – Kierownik Szkolenia Praktycznego, biologia, chemia, wdż 

mgr Aleksandra Mrozek – język angielski

mgr Paulina Herbik – język angielski

mgr Katarzyna Kozera – bibliotekarz, geografia

mgr Maria Kruczyńska – język polski

mgr Anna Piekorz – chemia,

mgr Ewa Oterman – wychowanie fizyczne

mgr Kamila Hajok-Konopko – język polski, filozofia

mgr Grażyna Szynol – bibliotekarz, historia i wiedza o społeczeństwie, wdż, edukacja regionalna

mgr Adam Trubny – religia

mgr inż. KInga Bucki – przedmioty zawodowe

mgr Rafał Mateja – przedmioty zawodowe

mgr inż. Rafał Pietrzczyk – przedmioty zawodowe

mgr Łukasz Lesiński – język niemiecki

mgr Marcin Michalik – przedmioty zawodowe

mgr Renata Mrozik – matematyka, informatyka, zajęcia techniczne

mgr Henryk Wieczorek – przedmioty zawodowe

mgr Agnieszka Jędrzejczak – matematyka, fizyka

mgr inż. Sławomir Ciepielak – przedmioty zawodowe

mgr inż. Tomasz Czarnecki – przedmioty zawodowe

mgr Magdalena Ziomber -wychowanie fizyczne, logistyka

mgr Sandra Skrobarczyk-Seweryn – religia zielonoświątkowców

ks. Marek Organista- religia

mgr Romana Jakubczyk – psycholog szkolny, doradztwo zawodowe

 mgr inż. Maciej Szczęchowski – przedmioty zawodowe

mgr Piotr Głaz – przedmioty zawodowe

mgr inż. Zbigniew Pastucha – przedmioty zawodowe

mgr Arkadiusz Dryszel – przedmioty zawodowe

mgr Robert Kwiczała – przedmioty zawodowe

mgr Grzegorz Siwek – przedmioty zawodowe, informatyka

mgr inż Stanisław Kulawik – przedmioty zawodowe

mgr Katarzyna Tarnawa-Pieśniak – edukacja regionalna

mgr Roman Paś – przedmioty zawodowe

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 30.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 15.09.2020
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik