Nauczyciele

mgr Romana Musialik Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, wos

mgr Zbigniew Stolarczyk Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, przedmioty zawodowe

mgr Anna Matlok – Kierownik Szkolenia Praktycznego, biologia, chemia, 

mgr Paulina Herbik – język angielski

mgr Katarzyna Kozera – bibliotekarz, geografia

mgr Grzegorz Pietrasik – język polski

mgr Anna Piekorz – chemia,

mgr Ewa Oterman – wychowanie fizyczne

mgr Kamila Hajok-Konopko – język polski, filozofia

mgr Grażyna Szynol – bibliotekarz, historia i wiedza o społeczeństwie, wdż, edukacja regionalna

mgr inż. KInga Bucki – przedmioty zawodowe

mgr Rafał Mateja – przedmioty zawodowe

Mateusz Berdecki – przedmioty zawodowe

mgr Łukasz Lesiński – język niemiecki

mgr Marcin Michalik – przedmioty zawodowe

mgr Renata Mrozik – matematyka

mgr Agnieszka Jędrzejczak – matematyka, fizyka

mgr inż. Sławomir Ciepielak – przedmioty zawodowe

Adrian Umofner – przedmioty zawodowe

mgr Magdalena Ziomber -wychowanie fizyczne, logistyka

mgr Sandra Skrobarczyk-Seweryn – religia zielonoświątkowców

ks. Marek Lampa religia

mgr Romana Jakubczyk – psycholog szkolny, doradztwo zawodowe

mgr Mirosław Michna pedagog, pedagog specjalny

 mgr inż. Aleksander Zarabski – przedmioty zawodowe

mgr Piotr Głaz – przedmioty zawodowe

mgr inż. Zbigniew Pastucha – przedmioty zawodowe

mgr Grzegorz Siwek – przedmioty zawodowe, informatyka

Szymon Blachura – przedmioty zawodowe

mgr Katarzyna Tarnawa-Pieśniak – edukacja regionalna

mgr Sebastian Żyłka – wf

mgr Barbara Kustra – język angielski

Arkadiusz Kwiatkowski – przedmioty zawodowe

Wiktor Stryjakiewicz – przedmioty zawodowe

mgr Łukasz Krupa – historia

mgr Michał Przewoźnik – przedmioty zawodowe

mgr Elżbieta Szyjewska – język polski

 

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 30.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 07.09.2023
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik