Fundusz socjalny

WAŻNA INFORMACJA

  • Wnioski o zapomogi zdrowotne prosimy składać najpóźniej do 15 listopada 2024 r
  • „Oświadczenia”, warunkujące objęcie opieką socjalną, należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 31 maja 2024 r. wyłącznie: pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zs7.katowice.pl lub pocztą tradycyjną.
  • Emeryci są proszeni o przesłanie, jak co roku, waloryzacji emerytury.
  • Oświadczenie w formie edytowalnej do pobrania poniżej

Oświadczenie o dochodach

Formularze i progi dochodowe ZFŚS

Regulamin ZFŚS obowiązujący od 2024 roku

 

 KONTO FUNDUSZU SOCJALNEGO NR RACHUNKU: 78 1020 2313 0000 3502 0515 7575

 

 


 


 


 

 

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 02.12.2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 29.05.2024
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik