Misja i wizja szkoły

Misja i wizja Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach:

„NASZA SZKOŁA – SZKOŁĄ ZDROWĄ, OTWARTĄ, PRZYJAZNĄ,

KSZTAŁCĄCĄ NA MIARĘ NOWYCH CZASÓW”

  • Proponujemy wartości i tradycje kultury polskiej na tle kultury europejskiej.
  • Wyposażamy w wiedzę i umiejętności umożliwiające kształcenie ustawiczne oraz funkcjonowanie w społeczeństwie i zjednoczonej Europie.
  • Przygotowujemy do twórczego działania oraz aktywnego i zdrowego trybu życia.
  • Budujemy tożsamość szkoły poprzez własne, nowatorskie rozwiązania w kreowaniu profilu absolwenta mobilnego na rynku pracy.

 

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 30.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 30.10.2012
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik