Przetargi

Ogłoszenie nr 203370-2014 data zamieszczenia 11.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół nr 7 im. St. Mastalerza
ul. Gliwicka 228
40-861 Katowice
Zamówienie nr: S.ZP.341.1.528.2014
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Remont kapitalny pokrycia dachu w Zespole Szkół nr 7 im. St. Mastalerza w Katowicach, ul. Gliwicka 228

Przetarg nieograniczony

Zespół Szkół nr 7 im. St. Mastalerza

ul. Gliwicka 228

40-861 Katowice

Zamówienie nr: S.ZP.341.1.528.2014

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Typ zamówienia: zam. o wartości nie przekraczającej progów unijnych

 „Remont kapitalny pokrycia dachu w Zespole Szkół nr 7 im. St. Mastalerza przy ul. Gliwickiej 228 w Katowicach”

Ogłoszenie o zamówieniu

Treść dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2014-06-30 09:30:00

Miejsce składania ofert: Zespół Szkół nr 7 im. St. Mastalerza, ul. Gliwicka 228, Katowice 40-861 pok. 22 piętro I

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Plik do pobrania: specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Plik do pobrania:specyfikacja techniczna

Przedmiar

Plik do pobrania:przedmiar

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 16.06.2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 11.07.2014
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik