Dokumenty szkoły

Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły:

statut Branżowej Szkoły I Stopnia 2019

statut Technikum nr 7

poprzednie wersje:

statut Branżowej Szkoły I Stopnia 2019

statut Technikum nr 7

poprzednia wersja S T A T U T

poprzednie wersje statut-x2016 zmiany statut 2015 17 IX

Program profilaktyczno-wychowawczy

Program wychowawczo-profilaktyczny ZS 7

Poprzednie wersje

Program profilaktyczny

program profilaktyczny zs7

Program wychowawczy

program wychowawczy zs7

Poprzednia wersja statutu Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza

S T A T U T Branżowej Szkoły I Stopnia

 

Inne akty prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin ZFŚS obowiązujący od 01.03.2019

Kodeks etyczny pracowników Zespołu Szkół nr 7

Ankieta przeglądu zewnętrznego

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Konwencja o Prawach Dziecka

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła (Rządowy program na lata 2008-2013)

regulamin-pracy-w-zs-nr-7

 

 

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 21.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 16.09.2020
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik