Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

Strona internetowa: https://cuwkatowice.bip.gov.pl

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 06.05.2019
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 06.05.2019
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik