Ogłoszenia

Zespół Szkół nr 7 informuje o planie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  1. roboty budowlane- adaptacja sal do wyposażenia w pomoce naukowe szkolnictwa branżowego w trybie art 275 par. 1 tryb podstawowy bez negocjacji
  2. wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce naukowe dla szkolnictwa branżowego w trybie art 275 par 1 tryb podstawowy bez negocjacji

Plan zamówienia został zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 07.02.2019
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 01.02.2024
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik