Elektroniczna Skrzynka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Skrytka ePUAP:  /zs7/SkrytkaESP

 /zs7/skrytka
  • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,

 

  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

 

  • Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach:

doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 17.06.2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 23.06.2015
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik