Nauczyciele

mgr Romana Musialik Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, wdż, wos

mgr Zbigniew Stolarczyk pełni  społeczną funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Maria Bednarek Kierownik Szkolenia Praktycznego Nauczane przedmioty: podstawy przedsiębiorczości, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

mgr Aleksandra Mrozek – język angielski
 
mgr Paulina Herbik – język angielski
 mgr inż. Janusz Kluz – przedmioty zaowodwe
mgr Katarzyna Kozera – bibliotekarz, geografia
mgr Maria Kruczyńska – język polski, wiedza o kulturzemgr Anna Matlok – chemia, biologia

mgr Ewa Oterman – wychowanie fizyczne

mgr Barbara Grabowska – matematyka

mgr Grażyna Szynol – bibliotekarz, historia i wiedza o społeczeństwie

mgr Adam Trubny – religia

mgr Ryszard Sawa – przedmioty zawodowe

mgr Rafał Mateja – przedmioty zawodowe

mgr Robert Kwiczała – pomiary elektryczne i elektroniczne (zajęcia realizowane w ŚlZTN)

mgr Łukasz Lesiński – język niemiecki

mgr Ireneusz Boczek – pracownia podstaw konstrukcji maszyn (zajęcia realizowane w ŚlZTN)

mgr Renata Mrozik – matematyka, informatyka, zajęcia techniczne

mgr Urszula Pietras – matematyka, fizyka

mgr Agnieszka Jędrzejczak – matematyka, fizyka

mgr Maria Lisowska-Kukułka – język polski

mgr Katarzyna Jarząbek – plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Adam Fuks – przedmioty zawodowe

mgr Magdalena Ziomber -wychowanie fizyczne

mgr Sandra Krobarczyk-Seweryn – religia zielonoświątkowców

ks. Marek Wachowiak- religia

mgr Romana Jakubczyk – psycholog szkolny

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 30.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 25.05.2018
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik