Nauczyciele

mgr Romana Musialik Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, wdż, wos

mgr Zbigniew Stolarczyk pełni  społeczną funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Maria Bednarek Kierownik Szkolenia Praktycznego 

mgr Aleksandra Mrozek – język angielski

mgr Paulina Herbik – język angielski

mgr inż. Janusz Kluz – przedmioty zaowodwe

mgr Katarzyna Kozera – bibliotekarz, geografia

mgr Maria Kruczyńska – język polski, wiedza o kulturze

mgr Anna Matlok – chemia, biologia

mgr Ewa Oterman – wychowanie fizyczne

mgr Iwona Berntowicz -język polski (zastępstwo)

mgr Grażyna Szynol – bibliotekarz, historia i wiedza o społeczeństwie

mgr Adam Trubny – religia

mgr inż. KInga Bucki – przedmioty zawodowe

mgr Rafał Mateja – przedmioty zawodowe

mgr Dariusz Grzanka – przedmioty zawodowe

mgr Łukasz Lesiński – język niemiecki

mgr Marcin Michalik – przedmioty zawodowe

mgr Renata Mrozik – matematyka, informatyka, zajęcia techniczne

mgr Urszula Pietras – matematyka, fizyka

mgr Agnieszka Jędrzejczak – matematyka, fizyka

mgr Maria Lisowska-Kukułka – język polski

mgr Katarzyna Jarząbek – plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Magdalena Ziomber -wychowanie fizyczne

mgr Sandra Krobarczyk-Seweryn – religia zielonoświątkowców

ks. Marek Organista- religia

mgr Romana Jakubczyk – psycholog szkolny

 

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 30.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 25.09.2018
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik