Nauczyciele

mgr Romana Musialik Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, wdż, wos

mgr Zbigniew Stolarczyk pełni  społeczną funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół nr 7 Nauczane przedmioty: historia, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Maria Bednarek Kierownik Szkolenia Praktycznego Nauczane przedmioty: podstawy przedsiębiorczości, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

 

mgr Aleksandra Mrozek – język angielski 
mgr Paulina Herbik – język angielski
 mgr inż. Janusz Kluz – silniki pojazdów samochodowych, eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych
mgr Katarzyna Kozera – bibliotekarz, geografia
mgr Maria Kruczyńska – język polski, wiedza o kulturze

mgr Anna Matlok – chemia, biologia

mgr Ewa Oterman – wychowanie fizyczne

mgr Grażyna Szynol – bibliotekarz, historia i wiedza o społeczeństwie

mgr Adam Trubny – religia

mgr inż. Maria Chwastek – podstawy konstrukcji maszyn, technologia mechaniczna

mgr Łukasz Lesiński – język niemiecki

mgr Roman Brzeziak – pracownia elektrotechniki i elektroniki, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

mgr Renata Mrozik – matematyka, informatyka, zajęcia techniczne

mgr Urszula Pietras – matematyka, fizyka

mgr Maria Lisowska-Kukułka – język polski

mgr Katarzyna Jarząbek – plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Wojciech Sawicki – muzyka

mgr Magdalena Ziomber -wychowanie fizyczne

ks. Marek Wachowiak- religia

mgr Romana Jakubczyk

Psycholog szkolny

 

 

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 30.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 04.07.2014
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik